Приложение Cosmic Baby

Kosmické miminko je první aplikace v historii a také jediná na světě, která umožňuje vypočítat data vhodná pro početí silného a zdravého dítěte s vyjímečnými mentálními a spirituálními schopnostmi.

Данное приложение поможет Вам определить наиболее благоприятные даты для зачатия ребенка в соответствии с Вашими биоритмами, энергетическими ритмами Земли и Космоса.
Приложение

Cosmic Baby
«Cosmic Baby» – je první aplikace v historii a také jediná na světě, která umožňuje vypočítat data vhodná pro početí silného a zdravého dítěte s vyjímečnými mentálními a spirituálními schopnostmi.
Авторский проект Валерия Уварова и Aevum Daemon
Jedinečná vlastnost této aplikace spočívá «Cosmic Baby»
v tom, že její výpočty jsou prováděny na základě staroegyptské nauky o trojjedinosti (/trojí jednoty) ve vztahu Člověka, Země a Vesmíru. Více informací naleznete v knize Valery Uvarova z roku 2007:
Pyramidy. Dědictví bohů.
Ve Starém Egyptě bylo narození dítěte považováno za příchod posledního ztělesnění Boha na svět. Přípravy na početí proto začínaly vypočítáním dat, v nichž dochází k průchodu jednotlivých energetických toků ročního cyklu.
Toto byla velmi důležitá a posvátná část znalostí obdržená již v dávném starověku přímo od bohů. Bohové učili, že zdraví, schopnosti, vynikající kvality a úspěšná budoucnost dítěte závisí na vlivu konkrétních planetárně-energetických a kosmických faktorů, jež se vzájemně překrývají (slučují) v biorytmech obou rodičů a jejich budoucího dítěte v momentu jeho početí .
S přihlédnutím k tzv. principu Anthropo- podobnosti (stejně jako u lidského těla), toto učení vysvětluje, že Lidská bytost a Stvořitel jsou jsou stvořeny z jediného genetického kódu. Z čehož logicky vyplývá, že potenciál pro harmonický rozvoj Lidské bytosti, která má základ společný se Stvořitelem, je zahrnut v genetickém kódu samotného Stvořitele.

Aby člověk tento potenciál mohl naplnit, měl by mít určité konkrétní znalosti a zároveň se sám zapojit do harmonické interakce s energiemi Vesmíru, jenž je tělem Stvořitele. Za takových okolností se mohou vlohy a schopnosti daného člověka vyvíjet v souladu se záměrem Stvořitelovy genetiky

Algoritmus aplikace funguje na principu analogií – kalkuluje jak s biologickými, bioenergetickými a kosmoplanetárními cykly, tak zároveň s rezonancí mezi těmito cykly, které spojují Člověka, Zemi a Vesmír v jeden komplexní harmonický systém.

Explanační části aplikace hovoří o mechanismu výměny energetických informací. Zdrojem energií potřebných k harmonizujícímu vývoji je totiž energetický systém Lidské bytosti, Země (to, co je dole) a Vesmíru (to, co je nahoře).

Toto učení obsahuje přímé známky toho, že lidské schopnosti se stávají "božskými" pouze tehdy, když člověk svůj energetický systém synchronizuje s energetickým systémem Země (viz The Emerald Tablet of Hermes).

Význam tohoto učení pro dnešního člověka spočívá v tom, že přestože se jedná o velmi starou nauku, obsahuje znalosti a techniky (technologie) výrazně převyšující výsledky moderní medicíny.

В начале третьего тысячелетия подготовка супружеской пары к зачатию ребенка, включает в себя полное обследование организма будущих родителей, выявление и лечение отклонений, которые могут отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка. Однако у современного подхода есть два существенных недостатка.

Первый – в длинном списке отклонений, где речь может идти не об излечении, а лишь о замедлении скорости течения негативных процессов.

Дело не только в отсутствии адекватного понимания механизмов возникновения и развития нарушений. Проблема в общем неудовлетворительном состоянии нервной, эндокринной и иммунной систем большинства родителей.

У современной медицины вообще нет адекватных решений, позволяющих восстановить состояние организма, используя механизмы, предусмотренные самой природой Человека. Зато древнее учение, лежащее в основе приложения «Cosmic Baby», основано именно на этих механизмах.

Второй существенный недостаток современной медицины в том, что она не учитывает механизмов кармы и генетики энергетических оболочек. Врачам и в голову не приходит, что причины ряда тяжелых генетических отклонений в болезнях и нарушениях, берущих свое начало в прошлых жизнях их пациентов.

Незнание этих механизмов или неприятие факта их существования не освобождает человека от их влияния. Именно на этом рубеже древнее учение дает возможность противостоять и уклоняться от негативного влияния факторов, которые невозможно удалить скальпелем…

Знание о ритмах и циклах определенных энергетических потоков позволяет не только нейтрализовать негативные влияния факторов кармы и поломок в генетике энергетических тел.

Синхронизация энергосистемы Человека с энергетическими оболочками Земли эффективно восстанавливает состояние нервной, эндокринной и иммунной систем, усиливая их и подготавливая родителей к акту зачатия здорового ребенка. Происходит энергетическая «подкачка». Улучшение энергетического состояния родителей приводит к тому, что негативные кармические программы не срабатывают.

Правильный выбор дней зачатия учитывает фактор существования особых энергетических потоков и их ритмов, резонанс и взаимодействие с которыми наполняют Человека особыми тонкими энергиями.

Накладываясь на биоэнергетические ритмы родителей в момент зачатия эти энергии создают особый энергетический импульс. Если все сделано правильно и вовремя, будущий ребенок станет носителем энергий, открывающих перед ним неограниченные горизонты возможностей.

В годовом биоэнергетическом цикле будущих родителей есть всего несколько дней благоприятных для зачатия здорового и талантливого ребенка и достаточно много дней крайне неблагоприятных для зачатия. Такая ситуация возникла в результате перестройки солнечной системы, появления Луны рядом с Землей, а в 3113 году до нашей эры – Венеры, что привело к кардинальному изменению ритмов энергетических потоков.

К сожалению, современный человек не имеет об этом никакого представления. Именно по этой причине, приложение «Cosmic Baby», позволяющее вычислить даты, благоприятные для зачатия сильного, здорового и гениального ребенка имеет очень важное значение для будущего человечества.

Подробнее
Опции
мы старались сделать приложение максимально функциональным
История
Опция позволяет сохранять данные об изменении своих индивидуальных параметров в хронологической последовательности, а так же видеть расчеты, которые производились для ваших друзей и родственников (доступно для android).
Оповещение
Функция оповещения о приближении благоприятного для зачатия периода доступна на смартфонах и планшетах. Так же оповещение может быть отправлено на указанный е-mail.
Персональные настройки
Данная опция позволяет произвести изменения непосредственно в персональной карточке и мгновенно получить измененные даты зачатия. Это удобно!
Поддержка
Вы можете обратиться за техподдержкой или уточнить информацию по общим вопросам, связанным с основными принципами работы данной системы рассчетов.
Возможности
мы старались , чтобы приложение Cosmic Baby было удобным и простым
Простота и удобство
Приложение крайне просто и удобно в использовании, просто следуйте инструкции и введите необходимые данные. Список благоприятных для зачатия дней всегда в вашем телефоне. Так же вы в любой момент можете произвести перерасчет исходя из целей и задач, а так же вашего самочувствия.
Планирование беременности
Приложение позволяет рассчитать благоприятные для зачатия дни на период от года до 12 лет.
Важно знать
В случае нестабильности МЦ или перенесенных заболеваний производите перерасчет благоприятных для зачатия дней чаще. Это позволит избежать неточных дат, а так же увеличит количество благоприятных для зачатия дней в случае если в предыдущих расчетах их не было совсем или было мало.
Прекрасный подарок
Данное приложение может стать прекрасным подарком молодоженам и всем парам, мечтающим о здоровом и талантливом ребенке. Просто позвоните и закажите подарочный сертификат на приложение.
Возможность делать расчет себе, друзьям и родственникам
Все данные сохраняются в истории расчетов и вы можете апеллировать к ним в любое время
Для расчетов необходимо подключение к интернету
В связи с наисложнейшими расчётами и затратами огромных ресурсов, мы используем сервера для подсчёта наиболее благоприятных дней для зачатия ребёнка. Поэтому приложение не может сделать подсчёт/перерасчёт дат без подключения к интернету
Благоприятные для зачатия даты
Даты, которые вы получили в результате рассчетов (-1/+2 дня), являются наиболее вероятными для зачатия здорового и талантливого ребенка.
Исходные высокие потенциальные возможности пары (генетические в т.ч.), образ жизни и соматическое здоровье будущих папы и мамы, место зачатия способны усилить эффект многократно.
Поддерживаемые языки
- Английский
- Русский
- Немецкий
- Французский
- Итальянский
- Испанский
- Чешский
- Сербский
- Словацкий


Хотите поддержку вашего языка ? Напишите комментарий, с такой просьбой !
Контакты
+7 901 301 81 07
+7 964 333 29 36
valery-uvarov@ya.ru
Адрес
Московский 78-2, Санкт-Петербург, Russia,
Все права защищены
Авторский проект Валерия Уварова и Рады Уваровой
Проект выполнен Aevum Daemon
© 2017 Все содержимое этого сайта защищено авторским правом
Любое копирование только с письменного разрешения Валерия Уварова